Tolkning av priser

Prisene som vises på nettsiden er per leilighet per dag.

Priser for korte opphold

Hver leilighet er tildelt sitt minimumsopphold, hvis du bare vil ha en eller to dager, kan du kontakte prisen via telefon eller e-post til info@alina365.com

Personvern til dine data

Dine personopplysninger vil motta behandlingen som tilsvarer dem i henhold til databeskyttelsesloven, og under ingen omstendigheter overføres til tredjepart for enhver form for kommersiell eller annen handling.

Avbestillingsvilkår

Når som helst kan du avbestille bestillingen din, selv om det skjer mindre enn 21 dager etter ankomstdagen, vil det bli belastet på forhånd, i form av avbestillingsgebyr. For å avbryte, kontakt info@alina365.com som angir ditt reservasjonsnummer.

Spesielle forespørsler

Forespørsler om høye, lave etasjer, .... og andre forespørsler vil bli tatt i betraktning, men i intet tilfelle er tildeling av det samme garantert.

Kausjon

Ved inngangen til boligen vil bli levert et innskudd som vil bli returnert i sin helhet ved avreise, med mindre det har vært noen form for skade.

Rutetider

Inngangen til leilighetene starter klokken 17.00 Avgang av leilighetene er klokken 10.00 om morgenen.

Maksimalt antall beboere

Behandlingen av boligen av en rekke personer høyere enn den som er etablert i reservasjonen, vil medføre umiddelbar utvisning uten rett til refusjon av beløpet av reservasjonen.